Strona główna

nagłówek

Podyplomowe Studia Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchamia w roku akademickim 2021/2022 trzecią edycję Podyplomowych Studiów Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Szczegóły dostępne tutaj.

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących compliance.

Atutem studiów – w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku – jest połączenie problematyki ekonomicznej, finansowej, z zakresu zarządzania z problematyką prawną.

Program studiów zorientowany jest na jak najszersze przekazanie słuchaczom dobrych praktyk stosowanych przez liderów compliance w Polsce oraz zwiększenie ich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy. Wykładowcami są trenerzy z doświadczeniem w spółkach Skarbu Państwa, organizacjach międzynarodowych oraz podmiotach prywatnych, posiadający liczne certyfikaty, praktycy rynku finansowego, biegli rewidenci, specjaliści z zakresu zamówień publicznych, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, radcowie prawni, także posiadający stopnie i tytuły naukowe, funkcjonariusze organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości. Adresatami studiów są osoby posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają: bezterminowy certyfikat z zakresu Sytemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 19600:2014 (późn. ISO 37301) wydany przez DEKRA sp. z o.o.bezterminowy certyfikat auditora wewnętrznego ISO 37001, ISO 3730 wydany przez DEKRA sp. z o.o.bezterminowy certyfikat Specjalisty ds. Compliance (Compliance Officer) wydany przez Uniwersytet Wrocławski. Program Studiów konsultowany był ze specjalistami z zakresu compliance, w tym Project Management Institute Poland, oraz zarządami innych przedsiębiorstw prywatnych, jak również Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu i uzyskał bardzo pozytywne oceny.